Halı Yıkama Dernekleri

Avcılar halı yıkama fabrikası olarak siz değerli meslek taşlarımıza Türkiye genelinde ki halı yıkama dernekleri konusunda bilgiler vermek istiyoruz.

20 Yy. Mesleği olan halı yıkama hizmetleri, son yıllarda bu sektöre eğilimin ve ihtiyacın artmasıyla birlikte çalışma hayatımızda yerini almış bulunmaktadır. Halı Yıkama Dernekleri, halı yıkama sektörlerinin büyüyüp gelişmesi, saygınlık kazanması ve profesyonel olarak kurumsallaşması faaliyetlerini içine alan, bu kapsamda profesyonel halı temizleyiciler tarafından oluşturulan bir yapılanmadır.

Halı Yıkama Dernek Bilgileri

Halı yıkama derneklerinin amaçları

     Günümüzde en çok kullanılan ürünlerden biri olan halıların yıkanmasına dikkat çekmek için kurulan derneklerimiz, belli başlı bir çok amacı da bünyesinde barındırmaktadır. Derneklerimiz temelde sektörün sorunlarını çözmek amacıyla kurulum göstermekte. Kayıt dışı çalışan firmaları tespit ederek kendi iç yapılarındaki bozuk oluşumların önüne geçmeyi amaçlamaktalar.

Avcılar ilçesinde ilçemizin ismi ile hizmet veren Avcılar halı yıkama fabrikamız siz değerli müşterilerine müşteri memnuniyet odaklı hizmet vermektedir.

Günümüzde halı yıkama sektörü, gelişi güzel dahil olan katılımcıların kayıt dışı olduğu bir yapılanma halini almış bulunmakta. Halı yıkama dernekleri, bu oluşumun önüne geçerek halı sektörünü daha güvenli bir yapılanmaya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu kapsam doğrultusunda derneklerin en önemli amacı halı sektörüne denetim getirerek, sağlıklı halı yıkama ortamlarının oluşumlarını desteklemektedirler.

İşletmeleri daha profesyonel hizmetler üretebilir hale getirmek ve üyeler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak da amaçları içerisinde yer almaktadır. Temelde sektörün sorunlarını çözmek amacıyla kurulan derneklerimiz, kuruldukları çevrenin firmalarını ve sektör çalışanlarını kendi çatıları altında toplayarak bir araya getirmekte.

Yeraltı su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmektedirler. Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek için gerekli çalışmaları yapmaktalar. Mesleki iletişim ve gelişim alanında üyeler arasında yardımlaşma ve sağlıklı iletişimi de sağlamaktalar. Haksız rekabetin önüne geçmek için gerekli tespitleri elde etmekteler.

Derneklerimiz bunların yanı sıra temizlik ilaçlarının bilinçli kullanımını göz önünde bulundurarak, çevreye zarar vermeyen ilaç kullanımını da teşvik etmektedirler. Mesleki yeterlilikleri olmayan bireyleri ve firmaları tespit ederek gerekli müdahaleyi yapmaktalar. Kişileri bu alanda yetkinleştirmek için gerek duyulan belgelerin alımında yardımcı olabilmekteler.

Derneklerimiz bununla birlikte, yardıma muhtaç bireyler için aktiviteler düzenlemekte ve dinlenme yerleri temin etmektedirler. Mesleki eğitim programları düzenlemekteler. Bu amaçlar doğrultusunda gerekli bilgi ve dokümanı elde ederek halkı bilgilendirme bültenleri yapmak da önemli amaçları arasında yer almaktadır.

Dernekler kendi çatıları altında bulunan üyelerine, yeni iş sahaları açma imkanını da sunmaktadır. Firmalar için gerekli donanıma sahip olma ve kaliteli makinalar bulundurmaları açısından yardım kuruluşlarıyla birlikte tüm donanımları elde etmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Dünya standartlarına uygun iş yerlerinin ve firmaların açılması için gerekli gözlemleri yapan derneklerimiz bunları amaçlarına katarak ilerlemekte. Bünyesinde bulundurdukları yurt dışı üyeleri için gerek duyulan dinlenme tesislerini temin etmekteler. Derneğin amacına uygun çalışmalar yapan diğer firmalara maddi manevi yardımda da bulunabilmekteler.

Avcılar halı yıkama hizmet seçenekleri konusunda detaylı bilgi talep ederseniz neler yıkıyoruz adlı sayfamızı inceleye bilirsiniz.

Tüm bu amaçları gerçekleştiren derneklerimiz, gerektiğinde vakıf kurma yetkisini de elinde bulundurarak çalışmalarını ve amaçlarını genişletme imkanını daha fazla yakalaya bilmekteler. Yine amaçları doğrultusunda gerekli izinleri ellerinde bulunduran derneklerimiz, kendileri dışında başka kurumlarca da dernek kurabilme yetkisini ellerinde bulundurarak amaçlarını işlevsel hale dönüştüre bilmekteler.

Türkiye’nin Önemli Halı Yıkama Dernekleri

Afyon Profesyonel Halı Temizleyiciler Derneği; Afyon’un dinar ilçesinde faaliyet göstermektedir. Dernek ilçede kurulmuş olmasına rağmen Afyon’un geneline hizmet etmek amacıyla, tüm Afyon halı yıkama firmalarını bünyesinde toplayarak destek vermektedir.

Sakarya Profesyonel Halı Temizleyiciler Derneği; 2015 tarihinde hizmete geçmiştir. Sakarya’nın hira halı yıkama fabrikasında kurulan dernek, halı sektöründe bilinçsizce yapılan yatırımların önüne geçerek sektörün sağlıklı gelişim göstermesine ve hijyen kurallarına uygun olarak firmaların faaliyet alanı açmasına yardım etmektedir.

Denizli Profesyonel Halı Temizleyiciler Derneği; 2013 yılında kurulmuştur. Kurucu başkanı Arif Uğur’dur. Gereksiz alt yapıların oluşumunu önlemek ve kayıt dışı firmaların oluşumlarını engellemek amacıyla kurulum göstermektedir.

Başakşehir Halı Yıkamacılar Derneği; 2015 yılında İstanbul Başakşehir bölgesinde başkanı olan Erdoğan Türkan önderliğinde faaliyete geçmiştir. İstanbul’da ve Türkiye’de bölgesel dernekleşmeyi örnek alan dernek, gelişimini devam ettirmektedir.

Batman Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği; Batman ilinde 2016 yılında Cafer Eripek başkanlığında kurulmuş olup, sağlıksız halı yıkamanın verdiği çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla oluşum gösteren bir dernektir.

Ege Halı Yıkamacılar Derneği; 2013 yılında İzmir’de faaliyete geçmiştir. Kurucu başkanı Cavit Babür’dür. İzmir’de kurulmasına rağmen tüm Egeyi kapsayan dernek, Ege bölgesindeki tüm halı firmalarıyla iletişimlerini geliştirerek profesyonel alt yapıya sahip bir oluşum göstermiştir.

Genişletilmiş Halı Yıkamacılar ve Sanayiciler Yardımlaşma Derneği; Uğur Avni Başar başkanlığında 2013 yılında kurulan bir dernek olmasına rağmen Türkiye’nin bir çok ilinde hizmet vererek alanını kısa sürede genişletmeyi başarmış tek dernek olma özelliğindedir.

İstanbul Anadolu-Avrupa Yakası Halı ve Kilim Yıkama İşletmecileri Yardımlaşma Derneği; Zerrin Kömeçoğlu ve Murat Çetinkaya işbirliğinde 2015 yılında kurulmuş bir derneğimizdir. İstanbul’un her iki yakasında faaliyet gösteren dernek, büyük bir nüfusa sahip olan İstanbul’un kayıt dışı firmalaşmasının önüne geçmek amacıyla kurulmuş olup işlevini sürdürmeye devam etmektedir.

Malatya Halı Yıkamacılar Derneği; 2016 yılında kurulmuş genç oluşumlu bir dernektir. Kurucu başkanı Hüseyin Kartal’dır. Faaliyet alanı halı yıkama firmalarının mali çıkarlarını gözeterek haksız fiyat aralıklarının önüne geçecek şekilde oluşum göstermektedir.

Mardin Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği; 2016 yılında Mardin merkezinde kurulan ve başkanı Mehmet Ziya Işıkhan olan, gelişkin bir derneğimizdir. Mardin’de fazlalaşmış firma oluşumunu durmamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetine devam etmektedir.

Niğde Bor Halı Yıkamacılar Derneği; Niğde’de 2016 yılında kurulan Harun Yılmaz başkanlığında hizmet veren ve profesyonel halıcıları bir araya getirmek amacıyla kurulmuş olan önemli bir dernektir.

Samsun Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği; 2015 yılında Adem Gür başkanlığında hizmete devam eden önemli derneklerimizdendir. Samsun’da meslek dışı kişilerin halı yıkama sektörü için gerekli eğitimi almalarına ve gerekli donanımı sağlamalarına yardımcı olacak şekilde profesyonel alt yapılar inşa etmekteler.

Trakya Halı Yıkamacılar Derneği; 2016 yılında Tekirdağ ilinde Seçkin Gazi önderliğinde faaliyetine devam etmektedir. Dernek, gerekli şartlarda halı firmalarına destek sağlarken, diğer yandan yardıma muhtaç bireyler hakkında aktiviteler düzenleyerek toplumsal yararı da gözetmektedir.

Ayrıca İstanbul merkezli halı yıkama firmalarından bazılarını da aşağıda listeledik.

Profesyonel Halı Temizleyiciler Yardımlaşma Derneği ( PHTYD )
İstanbul Halı Yıkamacılar Derneği ( İSHAYDER )
Halı Temizlemeciler Derneği ( HALTEMDER )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir